SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pravilnik splošnih pogojih poslovanja in o zasebnosti podjetja LUSANA, Uroš Brumen s.p. in spletnega mesta urosadrian.com. Za vsa vprašanja v povezavi z vašimi osebnimi podatki, za preklic privolitve ali zahteve za izbris podatkov, nas lahko kontaktirate na e-mail info@urosadrian.com.

Upravljalec osebnih podatkov: LUSANA, Uroš Brumen s.p., Ljubljanska ulica 85, 2000 Maribor. Podjetje se zavezuje k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in evropskimi zahtevami uredbe GDRP.

 

KATERE PODATKE ZBIRAMO?

Za potrebe poslovanja, podjetje zbira naslednje uporabnikove podatke:

 •  ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • naslov elektronske pošte,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • seznam piškotkov,
 • IP naslovi,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Namen in način obdelave osebnih podatkov:
Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

S prijavo, se uporabnik vpiše na seznam prejemnikov elektronskih obvestil za obveščanje o ugodnostih, novostih in nasvetih.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno (adrian@urosadrian.com) ali s klikom na povezavo “ODJAVA” v samem mailu, poda zahtevo za prenehanje pošiljanja elektronskih obvestil.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno (adrian@urosadrian.com) zahteva izbris podatkov, pridobljenih pri prijavi na Moja @Novičke.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno (adrian@urosadrian.com) zahteva izpis podatkov, ki jih shranjujemo / obdelujemo na podlagi prijave na Moja @Novičke.

Upravljalec LUSANA, Uroš Brumen s.p. se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Kot uporabniki tega spletnega mesta, soglašate z navedenimi informacijami, ki jih najdete na spletni strani www.urosadrian.com.

 

VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, ki jih izvaja ponudnik. Stanka z uporabo storitev ponudnika potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih v celoti sprejema in razume.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev, brez predhodnega obvestila in veljajo z dnem, ko so te spremembe objavljene na spletni strani ponudnika.

 

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

 • Moje delo temelji na prirojenem daru, ki ga imam od rojstva. Vse je podkrepljeno z dodatnimi znanji in izkušnjami, ki sem jih z leti pridobival in nadgrajeval.
 • Vse te moje sposobnosti sem z leti izoblikoval, izključno z namenom podajanja tistim, ki bi jim lahko te moje sposobnosti koristile.
 • Obisk pri, meni je lastna odločitev in izbira vsakega posameznika.
 • Obisk pri meni ali koriščenje mojih storitev, ne nadomešča obiska zdravnika, specialista ali kateregakoli usposobljenega in strokovnega delavca.
 • Moje delo je poučne in informativne narave.
 • Obisk pri meni je na lastno odgovornost, zato ne sprejemam odgovornosti za odločitve posameznika, po obisku pri meni. Za svoje odločitve, torej v celoti in sami sprejemate odgovornost.
 •  Moja pomoč in svetovanje ni nadomestilo za strokovno mnenje zdravnikov, ali drugih terapevtov, ali drugega medicinskega osebja, ali osebja alternativnih metod zdravljenja in pomoči.
 • Pridržujem si pravico, brez predhodnega obvestila, do spremembe cen, delovnega časa ali lokacije poslovanja.
 • Pridržujem si pravico do zavrnitve stranke, v kolikor ocenim, da bi lahko kakorkoli škodovala meni ali mojemu delu.
 • Stranka s svojim naročilom ali/in obiskom potrjuje, da je prebrala, razumela in se strinjala, z izjavo o omejeni odgovornosti ter daje svoje soglasje za izvedbo storitve.
CENE IN KOMERCIALNI POGOJI

Vse cene so v evrih. LUSANA, Uroš Brumen s.p. svoje storitve obračunava po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ali na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so navedeni na strani, kjer je možno izvesti nakup. Zaradi narave ponudnikovih storitev (osebno svetovanje, enodnevne ali več dnevne delavnice, izobraževalni programi, srečanja in podobno) in izdelkov, dobi stranka dostop do določenih naročenih vsebin, po dejansko opravljenem plačilu naročene vsebine. Prav tako pa z naročilom, sprejema tudi odgovornost za prevzem izdelkov (razen če gre za reklamacijo) in udeležbo pri storitvah, na katere se je prijavila.

V primeru obročnega neplačila storitev ali neplačila v enkratnem znesku za opravljene storitve, lahko za neplačilo, ponudnik izvede vse zakonsko dovoljene postopke, da za opravljeno delo, to izterja po pravni poti. Pri tem ponudnik ne odgovarja za nobeno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo stranke.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti, oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, da pa stranka vseeno zahteva račun v fizični obliki, lahko ponudnik zaračuna tudi administrativne stroške.

Stranka tudi sprejema odgovornost, da v primeru, da naroči katerokoli storitev (izdelke, osebno svetovanje, enodnevne ali več dnevne delavnice, izobraževalni programi, srečanja in podobno) in se teh storitev udeleži samo delno, ali se jih ne udeleži in ne opraviči svojo odsotnost iz opravičljivih razlogov (bolezen in podobno in to tudi dokaže z veljavnimi listinami), mora to storitev poravnati v celoti.

 

ROKI ZA IZVEDBO STORITEV

Ponudnik izvede svojo storitev v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno storitev ali izdelek. V primeru višje sile, se roki za izvedbo storitve lahko spremenijo, pod pogojem, da ponudnik stranko tudi obvesti, o nastopu višje sile. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsa besedila, teksti, slike, aplikacije, računalniški programi in ostale informacije na spletni strani www.urosadrian.com, so izključno v lasti nosilca dejavnosti LUSANA, Uroš Brumen s.p..

Ponudnik izvaja izključno take storitve in izdeluje izdelke, katerih je imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva, oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika, je stranki prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

 

SPLETNI PIŠKOTKI

Med osebne podatke se štejejo tudi spletni piškotki. Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Načeloma piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov, vendar se lahko uporabljajo za vpogled v uporabniške nastavitve in druge podatke, vezane na vaše pretekle aktivnosti na spletni strani. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti. Spletna stran www.urosadrian.com uporablja spletne piškotke za zagotavljanje kar najboljše storitve pri pregledovanju naših spletnih vsebin in naročanju v spletni trgovini ter za zagotavljanje varnosti in nemotenega delovanja spletne strani. Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa nekatere informacije pridobimo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (“pixel tags”), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov nam omogoča, da prepoznamo vaš IP naslov, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate, in vašo splošno aktivnost na spletu.
Več o uporabi piškotkov si lahko preberete na spletni strani informacijskega pooblaščenca https://www.ip-rs.si/ ali na povezavi piškotki – pogosta vprašanja.

 

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI IN PRIJAVA PREKO DRUŽABNIH OMREŽIJ

S spletne strani www.urosadrian.com vodi nekaj povezav na druge spletne strani. Obiskovalec se mora zavedati in sprejeti, da imajo ta spletna mesta lastne politike zasebnosti, za katere podjetje LUSANA, Uroš Brumen s.p. ne odgovarja in so neodvisne od politike zasebnosti teh podjetij. Prav tako obstaja možnost, da se v spletno trgovino prijavite prek Facebooka. V tem primeru z nami delite podatke s svojega osebnega profila, zato vam svetujemo, da se zaradi varnosti vaših osebnih podatkov seznanite s politiko zasebnosti teh omrežij.

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Do osebnih podatkov imajo dostop izključno pooblaščeni zaposleni v podjetju, ki osebne podatke potrebujejo za izvajanje namenov, omenjenih v tem dokumentu, in pooblaščeni pogodbeni podizvajalci, ki podjetju LUSANA, Uroš Brumen s.p. zagotavljajo tehnično ali strokovno podporo pri obdelavi osebnih podatkov.

 

VARNOST

Podjetje LUSANA, Uroš Brumen s.p. je sprejelo številne postopke in varnostne ukrepe, s katerimi poskušamo zagotoviti največjo možno mero tehnične in vsebinske varnosti osebnih podatkov. Prizadevamo si, da so vsi procesi v povezavi z osebnimi podatki transparentni in potrošniku jasno predstavljeni. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani LUSANA, Uroš Brumen s.p. pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji). Podjetje LUSANA, Uroš Brumen s.p. za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Ker pa se lahko zgodi, da pretok informacij prek spleta ni povsem varen zaradi dejavnikov, na katere nimamo vpliva, smo vas dolžni obvestiti, da vam ne moremo zagotoviti popolne varnosti osebnih podatkov, ki nam jih pošljete prek spletnih obrazcev, zato vsako tako pošiljanje opravite na svojo odgovornost.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje LUSANA, Uroš Brumen s.p. se obvezuje, da bo vaše osebne podatke obdelovalo in hranilo izključno za navedene namene, in sicer dokler za to obstaja interes/potreba oziroma do vašega preklica privolitve. V primerih, ko obdelava in hramba podatkov temeljita na pogodbi ali sta določeni z zakonom, se rok hrambe prilagodi pogodbi oziroma zakonu.

Pridržujemo si pravico, da lahko brez obvestila iz baz in evidenc izbrišemo vse podatke, za katere obstaja utemeljen sum, da so neresnični ali lažni.

 

PRAVICE

Vaša osebna pravica je, da kadarkoli brez obrazložitve in posledic zahtevate, da podjetje LUSANA, Uroš Brumen s.p. dopolni, popravi, omeji uporabo ali preneha uporabljati in dokončno odstrani iz baze podatkov vaše osebne podatke za namene, navedene v tem dokumentu. Izjema je obdelava in hranjenje podatkov, ki je zakonsko zahtevana. Prav tako lahko na enak način zahtevate dostop ali ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov ter zahtevate prenos podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Zahtevek za prenehanje uporabe ali popolni izbris vaših osebnih podatkov lahko oddate na naslednje načine, pri čemer morate jasno navesti vsebino vašega zahtevka:

 • pošljete pisni zahtevek po elektronski pošti na info@urosadrian.com,
 • vsako elektronsko sporočilo v sklopu Moja @Novičke vsebuje povezavo za odjavo od prejemanja elektronskih sporočil.
PRIVOLITEV

Z uporabo spletnega mesta www.urosadrian.com se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Splošni pogoji poslovanja MyShop, spletne trgovine UrošAdrian

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine UrošAdrian, v lasti podjetja LUSANA, Uroš Brumen s.p., so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Podatki o podjetju
polno ime: LUSANA, Uroš Brumen s.p.
naslov: Ljubljanska ulica 85, 2000 Maribor
matična številka: 3955982000
davčna številka: 20799993

TRR: SI56 0412 3011 3646 098, odprt pri Nova KBM

Telefon: 040 262 702

E-mail: info@urosadrian.com

S spletno trgovino (v nadaljevanju »nurosadrian.com« ali »MySHOP«) upravlja podjetje LUSANA, Uroš Brumen s.p.. Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje preko naše spletne trgovine včasih ni mogoče. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

 

Ponudnik se zavezuje, da bo kupce vselej zagotovil naslednje informacije:

a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti blaga,
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

PONUDBA IZDELKOV

 

Ponudba izdelkov v spletni trgovini, se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Če izdelkov ni na zalogi, vam bodo dostavljeni v najkrajšem možnem času.

NAČINI PLAČILA

 

Ponudnik omogoča naslednji načine plačila:

 • z vnaprejšnjim nakazilom kupnine na transakcijski račun upravitelja spletnega portala www.urosadrian.com – LUSANA, Uroš Brumen s.p (po ponudbi/po predračunu).

Stroški pakiranja in dostave pri nakupu preko bančne transakcije so brezplačni, po povzetju pa je cena 5,00 €.

Opozorilo: ti pogoji ter stroški pakiranja in dostave veljajo samo znotraj Republike Slovenije. Za dostavo v druge države, se zaračunajo stroški dostave po ceniku dostavnega podjetja. Prav tako kupec nosi morebitne stroške dajatev v državah izven Slovenije.

CENE

 

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Trenutno veljajo navedene cene izdelkov, ki pa jih lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

NAROČILO

 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, kupec pa ob potrditvi nakupa avtomatsko tudi prejme predračun na vpisan elektronski naslov.

ODDAJA NAROČILA

 

Postopek nakupa:

 • izberi izdelke in jih dodaj v košarico
 • s klikom na gumb »Na blagajno« dobiš pregled nad vsebino košarice
 • košarici vneseš kupon/kodo za popust, če ga imaš
 • vnesi vse zahtevane podatke o naročniku, dostavi in plačilu. V komentar lahko vpišeš posebne želje ali vprašanja. S klikom na gumb »Oddaj naročilo« bo naročilo zaključeno.

Za dokončanje naročila morate izpolnite potrebna polja.

Naslov za dostavo: Posredovati morate zahtevane kontaktne podatke, ki so označeni z rdečo zvezdico (ime, priimek, e-mail naslov, naslov, kraj, poštno številko in tel. številko), ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka.
Način plačila: plačilo po predračunu.
Kuponi/kode za popuste: Če ima uporabnik veljaven kupon/kodo za popust, jo vpiše v ustrezno polje.
Pregled naročila: Prikazani so izdelki, ki jih je uporabnik med brskanjem po spletni trgovini dodal v nakupovalno košarico. Cena izdelka, strošek poštnine in skupni strošek za plačilo, so razvidni v nakupovalni košarici, še preden se zaključi naročilo.
Zaključek naročila: v košarici imaš na voljo tudi okence z opombami, kamor lahko poljubno vpišeš morebitne opombe, pohvale, kritike ali dodatna navodila ob nakupu. Za zaključek naročila klikneš na gumb “Zaključi nakup”. S tem se strinjaš s Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine in obveznostjo plačila za pravkar oddano naročilo. Če je bilo naročilo uspešno zaključeno, se na spletni strani izpiše tekst »Najlepša hvala za nakup v trgovini«.

Pri oddaji naročila se lahko kupec tudi prijavi na Moje @Novičke (prejemanje obvestil na vnešeno elektronsko pošto).

PROMOCIJSKE KODE

 

Občasno preko emaila ali preko drugih komunikacijskih kanalov pošljemo promocijsko kodo oz. kodo za popust. Promocijska koda prinaša različne ugodnosti, od različnih darilc, do popustov. Vsaka koda je vedno časovno omejena, izkoristiti pa se mora v tem omejenem roku, sicer je neveljavna. Izkoristi se tako, da se na blagajni vnese v posebno okence “Koda za popust”. Klikne se gumb ‘Potrdi!’. Promocijske kode med seboj niso združljive. Obiskovalec oziroma kupec lahko izkoristi ob vsakem nakupu samo eno promocijsko kodo.

PRAVNO OBVESTILO

 

Spletna trgovina in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovna znamka UrošAdrian in logotip sta v lasti podjetja LUSANA, Uroš Brumen s.p.

PRITOŽBE IN SPORI

 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-maila info@urosadrian.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

MNENJA UPORABNIKOV IN OCENE IZDELKOV

 

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov ali prispevkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne strani in so namenjene skupnosti uporabnikov.Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Ponudnik mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.
Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, ne izključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.