ANGELI SO SOPOTNIKI LJUBEZNI IN LJUBEZEN JE

Zaupanje srca

V novodobnem svetu je znanje o angelih in zavedanje le-teh postalo čisto preprosto vsakdanje opravilo. Vendar pa se ljudje ne zavedamo, da so angeli kot energija, prisotni vedno in povsod v naših zgodbah življenja. Angela bi lahko poistovetili z našim nenehnim sopotnikom na naših poteh in stranpoteh našega fizičnega življenja. 

Zelo velikokrat se jih istoveti z energijo ljubezni. In prav zato, ker se jih istoveti s to nežno in na drugi strani precej pripovedno energijo, imajo posamezniki lahko večkrat pomisleke, da Višje stvarstvo ne sliši njihovih klicev, prošenj in manifestacij. 

Zlato načelo angelov je, da jih prikliče lahko samo čista misel in čisto srce. S tem ne želijo kazati s prstom na nikogar. Želijo samo, da bi se posamezniki bolj zavedali tu bivanja in svojih harmoničnih vrednot. To se zgodi v trenutkih, ko je človek v sozvočju sam s seboj in ne razmišlja o izplenu, kaj bi lahko iz tega pridobil fizičnega, ampak ko se preprosto prepusti in zaupa. 

Lahko bi rekli, da je tisti pravi ključ oziroma klic na pomoč, zaupanje srca. Iz tega vidika ima tudi meditacija, ki jo ljudje v novi duhovni dobi tako zelo radi prakticirajo na veliko in brez pristne osnove, negativni prizvok. Kar ne pomeni, da ljudje ne znajo meditirati, pomeni pa, da se večina podaja v meditacijo z željo po rezultatu, še preden je sploh primeren čas za uresničenje le-tega.

“Angeli so in bodo vedno prisluhnili našim željam v trenutkih, ko bodo želje predane v
njihovo naročje brezpogojno in brez pričakovanj.”

Uroš Adrian Brumen

Zato je tudi o ljubezni kot snovni energiji nesmiselno govoriti, dokler mi kot posamezniki ne zaupamo v višje dobro. Ko namreč zaupaš v to zavedanje, se zgodi tako imenovan energijski prelom usode in ti se znajdeš na točki, iz katere lahko najlažje uresničiš željeno. 

Stvarstvo angelov tukaj ni zato, da bi ti predalo veliko škatlo zavito v darilni papir, povezano z veliko zlato pentljo. Tukaj so zato, da te vodijo po poti uresničitve. V kolikor pa si boš dovolil videti namige v tvojem vsakdanjem življenju, kajti kot vemo, je vse na ključ, pa je odvisno predvsem od tvoje spontanosti, sprejemanju in zaupanju v zgodi se v moje najvišje dobro. 

Vera kot institucija tukaj nima prav nič opraviti s tem. Vera ali podoba, ki jo imaš ti sam o sebi, pa ima pri uresničevanju oziroma sledenju namigom najvišjega sveta, poglaviten pomen. Vedno v vsakem trenutku imaš možnost izbire. Katero pot do uresničitve željenega boš izbral, je tako tvoja domena. Namigi, ki pa jih lahko prejmeš, pa so kot majhne lučke na tvoji poti do uresničenja. Te majhne lučke povezujeta ljubezen in zaupanje. Vse to dvoje je nevidna vez do ljubezni najvišjega. In ko temu slediš s predanostjo in brez pričakovanj, ustvariš močno vez kot trikotnik brezpogojne ljubezni. Ta pa te vedno vodi po poti tvojega poslanstva, kjer nenehno srečuješ sebe in tiste naloge, ki naj bi jih opravljal, zato da boš ob koncu zasijal po tvoji podobi brezpogojne ljubezni.

“Ljubezen je tako rekoč vse, kar premoreš.”

Uroš Adrian Brumen

Ljubezen je vez med tabo in starši, ljubezen je vez med tabo in partnerjem, ljubezen do otrok, ljubezen je vez med vsemi ljudmi, ki te obkrožajo v danem trenutku in vsak trenutek znova tvorite ta trikotnik brezpogojne ljubezni, ki nas ustvarja in dela resnične na tem potovanju življenja. 

Tudi nestrinjanja oziroma beseda NE, je odtenek čiste ljubezni, takrat ko z njo izraziš svoje stališče in s tem pred okolico zaščitiš sebe. 

Vsak je sam po svoji podobi, poslanstvu in predanosti najvišjim sferam. A skupaj smo neverjetna celota, ki lahko samo tako, da posameznik v tej celoti, brezpogojno ceni sebe, širi in dela dobro.

“Iskrene ljubezni srca ne moreš kupiti. Saj raste nekje na poljani, daleč od oči, a bližje,
kot se zdi. Zato si dovolite ostati svobodni v brezmejnosti in skušnjavah vaše zgodbe
življenja.”

Uroš Adrian Brumen

se želiš pridružiti?

Poglejte si prihajajoče dogodke.


DOGODKI